Παιδικό κλάμα: Πως το αντιμετωπίζουμε;

Όταν ένα παιδί κλαίει σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Το κλάμα όμως είναι μια συνηθισμένη μορφή επικοινωνίας για όλα τα παιδιά και πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα με προσοχή.

Όταν ένα παιδί κλαίει είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε το ενδιαφέρον μας και να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που το ενοχλεί. Στη συνέχεια να του προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης και να το βοηθήσουμε να κατανοήσει, πως δεν είναι κακό που κλαίει. Η αντίληψή μας για το κλάμα είναι σπουδαία στη επικοινωνία μας με το παιδί.

Η κατάλληλη ανταπόκριση λειτουργεί ως θεμέλιο της σχέσης που χτίζουμε μαζί του για αυτό και απαιτεί την προσοχή και την ευαισθησία μας.

Share